Geestelijke Gezondheid en Welzijn

Inleiding

Dit jaar wil Complex zich richten op de geestelijke gezondheid van haar leden. Het doel is om leden meer handvatten te geven wanneer zij informatie of hulp nodig hebben op het gebied van geestelijke gezondheid, hen een veilig en welkom gevoel te geven en hen de gelegenheid te geven over hun welzijn te praten en dit hopelijk te verbeteren. In deze webpagina zijn meerdere handvatten en hulplijnen uitgewerkt. Als deze informatie voor u onvoldoende is, aarzel dan niet om een e-mail te sturen naar secretary@complextilburg.nl

Universitaire hulplijnen

Binnen Tilburg University zijn er veel mensen en instanties die er voor zijn om hun studenten te helpen. Dit gaat van informatie en advies tot reguliere gezondheidszorg en ook specifiek geestelijke gezondheidszorg. In dit menu worden de verschillende hulplijnen van de universiteit uitgebreid.

Informatie, hulp, advies en ondersteuning

Voor verschillende soorten advies en begeleiding tijdens je studie biedt de universiteit adviseurs en counselors die je graag helpen!

Advies kan over meerdere dingen gaan, bijvoorbeeld over je opleiding, om je voor te bereiden op de arbeidsmarkt of op persoonlijk vlak.

Omdat advies en begeleiding op meerdere niveaus beschikbaar is, heeft de universiteit een Student Support Roadmap ontwikkeld waarin je kunt nagaan wat voor jou van toepassing is en je naar de juiste pagina’s wordt geleid. Bekijk de Roadmap hier!

Vooral als nieuwe student heb je veel vragen over de universiteit of het leven als student. Om veel van uw vragen snel te beantwoorden heeft de universiteit een snelle gids voor nieuwe studenten gemaakt.

Deze gids bevat verschillende elementen:

Bekijk de hele gids hier!

Als je op een wijze te maken hebt met een handicap, kan studeren een grotere uitdaging zijn. Tilburg University biedt een breed scala aan faciliteiten om je bij deze uitdaging te helpen. je kunt daar meer over te weten komen op deze pagina.

Deze voorzieningen kunnen zeer breed zijn, aangezien zij onderwijs- en onderzoeksregelingen vanwege een ziekte of handicap omvatten.

Ook financiële bijstand of andere faciliteiten zijn inbegrepen, waaronder handvaten voor studenten en bezoekers met een visuele, psychische of auditieve handicap.

Normale gezondheidszorg

Als u een lichamelijk of geestelijk probleem hebt, is de eerste stap naar een huisarts te gaan. U moet ook een huisarts bezoeken om een verwijzing voor een specialist te krijgen.

Er zijn veel huisartsen verspreid door Tilburg. Op deze lijst staan alle huisartsen van Tilburg. Soms zitten de praktijken van de huisartsen vol, waardoor je je niet bij de huisarts kunt inschrijven. Je kunt altijd vragen om als passant langs te komen zodat je de huisarts kunt bezoeken zonder je aan te melden. Meer informatie over wat je van een huisarts kunt verwachten, vind je op deze pagina.

Levensbedreigende situaties

Als er een levensbedreigende situatie is, bel dan 112. (bij noodgevallen op de campus kunt u bellen met
+31 (0)13 – 466 2525)

Telefoonlijnen van de Universiteit

Als u iemand van de universiteit wilt bereiken in een noodgeval zijn er verschillende telefoonnummers beschikbaar:

Internationaal kantoor (maandag – vrijdag 8:30-17:00)

 • +31 (0)13 – 466 8943
 • +31 (0)13 – 466 4657

Buiten kantooruren:

 • +31 (0)13 – 466 3000

Als je belt, vraag dan de naam van de persoon met wie je spreekt, geef die persoon dan deze informatie: naam, locatie en een korte uitleg van het probleem, de hulp die je vraagt en hoe ze contact met je kunnen opnemen.

Universitaire hotline

Als je persoonlijke, mentale of emotionele problemen ondervindt, heeft de universiteit een hulplijn voor alle studenten, die dagelijks van 08.00 tot 23.00 uur bereikbaar is. Je kunt dit bellen op +31 (0)6 28771262

Geestelijke Gezondheidszorg

De universiteit biedt studentenpsychologen om op korte termijn doelgerichte hulp te bieden bij allerlei problemen. deze problemen kunnen te maken hebben met je studie of persoonlijke leven.

Enkele voorbeelden van redenen om contact op te nemen met de psychologen zijn:

 • gespannen en angstig gevoel tijdens examens
 • zich niet kunnen concentreren
 • teleurstellende studieresultaten
 • stress in verband met je studie
 • het gevoel hebben dat het allemaal te veel is
 • enz.
De psychologen kunnen eenmalig advies geven, individuele begeleiding of een doorverwijzing naar andere zorginstanties of langdurige hulpverlening (hiervoor is ook een verwijzing van jouw huisarts nodig).
De psychologen zijn altijd gratis! Voor opleidingen wordt mogelijk wel een bijdrage gevraagd.
Voor vragen kun je contact opnemen met de studentenpsychologen via studentpsychologist@tilburguniversity.edu.
Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier in Osiris dat op deze pagina te vinden is, waar meer informatie te vinden is.

Tilburg University biedt verschillende praktische hulpmogelijkheden om problemen onder studenten te beheersen en te voorkomen. Dit zijn trainingen en workshops die door de universiteit worden aangeboden.

Workshops

 • Back on track: studenten helpen die vastlopen in hun scriptie
 • Positief perfectionisme: studenten helpen die worstelen met perfectionisme
 • Stiltemeditatie: tijdens de lunch op dinsdag en donderdag biedt de universiteit groepsmeditatie aan die openstaat voor alle studenten.
 • Grieving Together Training: deze training is bedoeld voor studenten die omgaan met verlies door het creëren van een steungroep en een training

Trainingen in het sportcentrum

Sommige sporten of trainingen kunnen zeer nuttig zijn om bepaalde problemen aan te pakken, enkele daarvan die in het Sportcentrum worden gegeven zijn:

Maranatha is het universitair pastoraat dat je helpt ruimte te geven aan delen van je mens-zijn die vaak over het hoofd worden gezien. Het doel is om samen met andere studenten beter te leren begrijpen wat je werkelijk wilt en beweegt.

Het pastoraat staat open voor alle studenten, ongeacht hun achtergrond of religie. Dit is een mogelijk goede optie als je in contact wilt komen met andere studenten en wilt werken aan wat je wilt of beweegt in het leven, en om vriendschappen te sluiten.

Het Maranatha-gebouw ligt vlakbij de Universiteitscampus (Professor Cobbenhagenlaan 19, 5037 DB, Tilburg) en is elke dag (behalve zaterdag) geopend van 08:00-18:00 uur.

Het is mogelijk om een ontmoeting te plannen met kapelaan Michiel Peeters, die altijd een luisterend oor is voor een persoonlijk gesprek, voor vragen, of gewoon voor een kopje koffie.

Meer informatie vindt u hier.

Als je persoonlijke, mentale of emotionele problemen ondervindt, heeft de universiteit een hulplijn voor alle studenten, die dagelijks van 08.00 tot 23.00 uur bereikbaar is. Je kunt dit bellen op +31 (0)6 28771262

De universiteit biedt ook extra hulp en ondersteuning bij problemen die je in het dagelijks leven kunt tegenkomen in de vorm van een maatschappelijk werker. De maatschappelijk werker biedt psychosociale hulp, advies, ondersteuning, probleemverheldering en emotionele steun.

Dit omvat bijvoorbeeld het worstelen met:

 • Culturele verandering
 • Verslaving
 • Geweld
 • Onaangename seksuele ervaringen
 • Financiële problemen en huisvesting
 • Seksualiteit en geslacht
 • enz.

Contact opnemen met de maatschappelijk werker kan via een verwijzing door de studentendecaan of onderwijscoördinator, of door een e-mail te sturen naar smw@tilburguniversity.edu. Bespreek in de e-mail wat je wilt bespreken en jouw mogelijke doorverwijzing.

De maatschappelijk werker kan eenmalig advies geven, individuele begeleiding of een doorverwijzing naar andere zorginstanties of langdurige hulpverlening (je heeft ook een verwijzing van uw huisarts nodig).

De maatschappelijk werkers zijn altijd gratis! Voor opleidingen wordt mogelijk wel een bijdrage gevraagd.

Externe hulplijnen

Naast de universitaire instanties zijn er vele andere instanties die er zijn om je te helpen bij medische kwesties, als je een luisterend oor nodig hebt of als je enkele eenvoudige tips of een zelfhulpprogramma wilt volgen.

Medische klachten

Wanneer je een niet levensbedreigende situatie meemaakt, maar je vindt dat er op korte termijn een arts naar uw medische klachten moet kijken, kun je contact opnemen met Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant. Deze bestaat uit twee spoedlocaties in de regio Midden-Brabant. Meer informatie in het Engels over hoe dit werkt, vind je hier.

Hier werken huisartsen samen om altijd medische zorg te garanderen.

Je kunt hen bereiken op +31 (0)85 – 5360 300

De locatie voor de Huisartsenpost is: Lage Witsiebaan 2a, 5042 DA Tilburg.

Houd er rekening mee dat er kosten verbonden zijn aan een bezoek aan de Huisartsenpost (zelfs het eerste consult om te bepalen of het een noodgeval is of niet kost € 35)!

(Anonieme) Hulplijnen

Je kunt alles bespreken bij Alles Oké? Steunlijn. Geen onderwerp is te vreemd of raar en geen probleem is te klein of te groot. Ze zijn er speciaal voor jongeren van 18 tot 25 jaar; elke dag van 14:00 – 22:00 uur. Chatten en bellen (0800-0450) is gratis en anoniem. Ook ‘s avonds en in het weekend, als je minder afleiding hebt en je je zorgen gaat maken.

Voorbeelden van gedachten zijn wanneer je je down voelt, wanneer je problemen hebt op je werk, met je studie of op school. Als je thuis problemen hebt. Als je je zorgen maakt over de toekomst. Als je ergens mee zit en je wilt het gewoon kwijt, of misschien heb je geen idee waarom, maar je voelt je gewoon slecht.

Heb je persoonlijke, mentale of emotionele problemen en kun je nergens terecht? Aarzel niet om anoniem te bellen met de speciale hulplijn van Tilburg University: +31 (0)6 – 28 771 262.

De hulplijn is beschikbaar van 08:00 – 23:00 uur en is bedoeld voor alle studenten.

Je kunt anoniem contact opnemen met de hulplijn voor een persoonlijk gesprek en een luisterend oor. Ook bij klachten van depressieve aard zoals somberheid en angst, paniek en bezorgdheid, lusteloosheid en vermoeidheid, slaapproblemen en stress. De hulplijn biedt ondersteuning en de hulp is vrijblijvend en anoniem.

Heb je gedachten aan zelfmoord en wil je direct iemand spreken, bel dan: +31 (0)900 – 0113 of chat hier.

Meer informatie is te vinden op de website van 113.

Zelfhulp

Soms is hulp moeilijk bereikbaar, of zelf aan de slag, dan zijn de door Gezondeboel ontwikkelde zelfhulp programma’s misschien handig!

Hier kun je inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord van Tilburg University en kom je op een pagina met verschillende E-health programma’s. Dit is gratis.

Deze programma’s gaan bijvoorbeeld over hoe je balans vindt tussen je studie en je privéleven, hoe je omgaat met examenstress, leven in een andere cultuur, eenzaamheid, of hoe je je meer ontspannen en mindful voelt tijdens je studie.

Meer informatie en de link om je aan te melden bij Gezondeboel vind je op deze site.

Vertrouwenspersonen

Het doel van een vertrouwenspersoon is iemand te bieden waarmee je kunt praten en die een veilige ruimte biedt om te praten over problemen of ernstige problemen, die over jezelf of anderen kunnen gaan.

Het is de taak van de vertrouwenspersoon om alles bespreekbaar te maken en bij te dragen tot de oplossing van bepaalde problemen, en tegelijkertijd een veilige ruimte voor iedereen te creëren.

Informatie die met een vertrouwenspersoon wordt besproken, is altijd vertrouwelijk.

Universitair vertrouwenspersoon / Vertrouwenspersoon

Tilburg University heeft verschillende vertrouwenspersonen / vertrouwenspersonen die er zijn voor ondersteuning en hulp van alle studenten, medewerkers en gasten. Zij zijn het aanspreekpunt wanneer onaanvaardbaar gedrag wordt ervaren.

De vertrouwenspersonen staan open voor een gesprek en alles wat besproken wordt is altijd vertrouwelijk.

Vier vertrouwenspersonen werken momenteel aan de universiteit:

 • Kristel van Oosterbosch
 • Hein Coppens
 • Anke Bisschops (als extern vertrouwenspersoon)
 • Willem van Genugten (als vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit)

U kunt gemakkelijk een afspraak met hen plannen door hen een e-mail te sturen, bij hen langs te gaan of hen te bellen. Contactgegevens vindt u hier.

Complex vertrouwenspersoon

Dit jaar zal het bestuur van Complex zich buigen over een vertrouwenspersoon voor de vereniging. Er komt een concreet doordacht plan van een mogelijke vertrouwenspersoon, waar momenteel aan gewerkt wordt.

Meer informatie en updates zullen worden gedeeld op de socials, member mail en op deze pagina.

Voorlopig is het bestuur altijd beschikbaar voor vragen, opmerkingen, een praatje of zelfs gewoon voor een kopje koffie.

Safety Word: Angela

Bij Study Association Complex hechten we veel waarde aan jouw veiligheid.
Op basis van het wereldwijde veiligheidsinitiatief ‘Ask for Angela’ besloot Complex dit safety word ook te gaan gebruiken. Wanneer je je onveilig, kwetsbaar of bedreigd voelt, kun je discreet hulp zoeken door het personeel (ook in de Boekanier) of bestuursleden te benaderen en hen om ‘Angela’ te vragen. Deze codezin geeft het personeel aan dat zij hulp nodig hebben bij hun situatie en zij zullen proberen hen te steunen en bij te staan.

Wij hechten er grote waarde aan dat de Complex-leden zich veilig voelen en willen benadrukken dat wij als bestuur ook altijd bereikbaar zijn als er iets aan de hand is. Voor vragen of opmerkingen over dit initiatief kunt u een e-mail sturen naar secretary@complextilburg.nl.