Klachten en opmerkingen over de studie

Opleidingscommissie Psychologie

De OLC (Opleidingscommissie Psychologie) is een maandelijks overleg tussen zes docenten van alle afdelingen Psychologie van Tilburg University. Naast deze docenten vertegenwoordigen zes studenten de psychologiestudenten aan onze universiteit. Onze coördinator Study Support vertegenwoordigt iedere psychologiestudent in naam van Studievereniging Complex. Heb je klachten over je studie? Stuur ons een e-mail op studysupport@complextilburg.nl zodat uw klacht tijdens de OLC kan worden besproken.

Meer weten over de OLC? Klik hier !

Studentenpartij Stimulus

Studentenpartij Stimulus is de studentenpartij van de faculteitsraad van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB). Stimulus heeft een kritische blik op de gang van zaken binnen de faculteit, komt op voor de belangen van studenten en neigt ertoe een stem te hebben in het beleid van de faculteit. Zij willen ervoor zorgen dat de studenten kunnen doen wat zij het belangrijkst vinden binnen hun studie. Daarnaast zorgt Stimulus er ook voor dat de mogelijkheid voor studenten om actief student te zijn blijft bestaan. Studenten kunnen deelnemen aan commissies bij een vereniging, ze kunnen in het buitenland studeren of deelnemen aan buitenschoolse vakken. De universiteit kan dat bereiken door te luisteren naar studenten over wat zij te zeggen hebben over de inhoud en uitvoering van cursussen en door hun mening serieus te nemen. Als u een klacht of opmerking heeft, kunt u een e-mail sturen naar Stimulus.

Contact

Website: klik hier

Kamer: TZ610

E-mail: fractiestimulus@gmail.com

Active TSB

Active TSB is een studentenpartij in de faculteitsraad, opgericht in 2020. Active TSB heeft als doel de actieve studenten van de Tilburg School of Social and Behavioural Sciences te vertegenwoordigen. De studentenpartij wordt gerund door studenten die naast hun studie allemaal zelf actief zijn. Zij willen het voor iedereen toegankelijker maken om naast de studie extracurriculaire activiteiten uit te voeren.

Je kunt ook lid worden van een commissie, een (parttime/fulltime) bestuursjaar, of stage bij Active TSB doen. Dit kan een waardevolle aanwinst zijn voor je studententijd. Elke zes weken komen Active TSB-leden samen met het Management Team en stafleden om te bespreken hoe de faculteit TSB beter, toegankelijker, maar ook een goede en stabiele studieplek kan worden naast je buitenschoolse activiteiten.

De kracht van Active TSB ligt in de samenwerking met andere studentenorganisaties. Met een actieve partij opgericht in de vier grootste faculteiten van Tilburg University (TiSEM, TLS, TSB en TSHD) kan kennis en ervaring worden gedeeld zodat we als faculteiten van elkaar kunnen leren. Meer communicatie en samenwerking kan leiden tot een beter onderwijs en een betere studententijd. Als u vragen heeft, stuur dan een e-mail naar Active TSB.

Contact

Website: klik hier

Kamer: TZ609

E-mail: studentpartyactive.tsb@gmail.com