Terms and Conditions

Disclaimer: We are working on translating the terms and conditions to English. If you have questions about the terms you can contact secretary@complextilburg.nl for more information. 

Artikel 1: Definities

 • Webshop: online winkel ter verkoop van goederen en diensten in het beheer van studievereniging Complex 
 • Reservering: Betaling voor een reservering van een entreebewijs voor een activiteit georganiseerd door studievereniging Complex 
 • Betaling: Betaling van een openstaand bedrag door een lid van de vereniging voor een activiteit
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht
 • Afnemer: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met handels- of beroepsactiviteit
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de afnemer wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 

 

Artikel 2: Identiteit van de vereniging

Studievereniging Complex 

Vestigings- & bezoekadres:

Kamer T603
Warandelaan 2
5000LE Tilburg 

Contactgegevens:

Email voor vragen over dienst/product/webshop: Secretary@complextilburg.nl
Email voor algemene vragen over de vereniging: Secretary@complextilburg.nl
Telefoon: 013 4662758
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 40260428

Artikel 3: Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de vereniging en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen vereniging en afnemer
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten worden de algemene voorwaarden aan de afnemer online beschikbaar gesteld.
 • De overeenkomst tot levering en afname komt tot stand door plaatsing van een bestelling via de webshop. Door plaatsing van een bestelling wordt de koper geacht deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden. Bestellingen worden bevestigd een elektronisch poststuk dat wordt verstuurd naar het opgegeven mailadres bij afronding van de bestelling
 • De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties via de webshop tussen studievereniging Complex  en haar afnemers.

 

Artikel 4: Activiteiten

 • Via de webshop is het mogelijk entreebewijzen te reserveren voor activiteiten georganiseerd door studievereniging Complex.
 • Bij activiteiten draagt studievereniging Complex zorg voor de totstandkoming van een op naam gebonden deelnemerslijst. Afmelden/annuleren van een dergelijke bestelling is niet tegen restitutie mogelijk uitzonderingen worden met studievereniging Complex besproken.  
 • Activiteiten georganiseerd door studievereniging Complex  worden gedefinieerd als vrije-tijdsbestedingen.

 

Artikel 5: Overige producten

 • Studievereniging Complex  biedt naast de producten gedefinieerd in artikel 5 ook nog andere producten aan.
 • Op deugdelijke producten wordt geen garantie of nalevering geboden.
 • Kleding kan niet geretourneerd worden na het gebruiken ervan. Echter heeft de afnemer altijd het recht om te beoordelen of het product naar wens is en heeft daarvoor een bedenktijd van 14 dagen.

 

Artikel 6: Prijsstelling & Annulering

 • Het vaststellen van prijzen is voorbehouden aan studievereniging Complex. 
 • Het aanbod op de webshop is onder voorbehoud van prijs en levertijd. Studievereniging Complex  is gerechtigd achteraf de opgegeven prijzen aan te passen. Bij elke prijswijziging is de afnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 • Annulering van bestelling is na betaling via de webshop is niet mogelijk als het om tickets voor activiteiten. Activiteiten zijn een vorm van vrije-tijd besteding en de afnemer heeft hierbij, zoals volgt uit de ‘wet koop op afstand’, geen recht op bedenktijd. Voor andere producten geldt de wettelijke bedenktijd van 14 dagen na ontvangst. 

 

Artikel 7: Betaling

 • Betaling via de webshop van studievereniging Complex geschiedt enkel via tussenkomst van iDeal. Andere vormen van betaling zijn niet mogelijk en worden derhalve ook niet gezien als zijnde betaling voor een reservering of product.
 • Stichting mollie payments, mollie.nl, gevestigd te Amsterdam. Alle transacties worden via Mollie payments verwerkt.

 

Artikel 8: Levering

 • Studievereniging Complex  levert de producten niet aan huis, maar kunnen opgehaald worden op locatie, Tilburg University T603. 
 • Bestellingen die uit meerdere producten bestaan kunnen door studievereniging Complex  in delen worden geleverd, waarbij maar éénmalig administratie/transactiekosten kunnen worden berekend.
 • Studievereniging Complex  is gerechtigd haar leveringsverplichting aan een afnemer op te schorten indien deze nog enige betalingsverplichting heeft aan studievereniging Complex.
 • Alle door studievereniging Complex  krachtens overeenkomst aan de koper geleverde goederen blijven eigendom van studievereniging Complex  totdat alle bedragen die de koper verschuldigd is krachtens de overeenkomst geleverde goederen zijn voldaan.

 

Artikel 9: Overige bepalingen

 • Afwijking van deze voorwaarden is uitsluitend mogelijk indien deze vooraf overeengekomen worden tussen studievereniging Complex en de afnemer.